Renovering vid vattenskador i Stockholm

Vid torkning av vatten- och fuktskador kan man använda en hel del olika torktekniker. Varje skada är unik och lösningen på problemet blir ofta speciellt anpassad för varje enskilt fall.

Krypgrundsavfuktning

Fukt- och vattenskador tillhör de vanligaste problemen som drabbar husägare i Sverige. En krypgrund är ofta utsatt av fukt från flera olika håll. Genom att avfukta luften så att den relativa fukten understiger kritiskt värde kan vi förhindra angrepp av mögel.


Krypgrundsavfuktning

Hur uppstår fuktproblemen i krypgrunden?

All luft innehåller normalt sett mer eller mindre fukt vilket är normalt och i sig själv helt ofarligt. Det är när fukten i luften arbetar tillsammans med organiska material som fukten kan orsaka problem i form av mögelangrepp, svampbildning och lukt.
Att dessa problem uppkommer kan bero på en eller flera orsaker.
Här nedan följer några exempel:
- När varm utomhusluft kommer in i den kalla krypgrunden via ventiler eller sprickbildningar så kyls den ner och luftfuktigheten (relativa fukten) ökar. I vissa fall bildas till och med kondens vilket resulterar i vattendroppar som blir hängande i undertaket.
- Fukt från omgivningen tränger igenom grundmuren och otätheter i grundkonstruktionen.
- Vatten som tränger in i krypgrunden från marken runt omkring.

Vi på Solumcura kan hjälpa dig om du har problem med vattenskador eller andra liknande problem.

Renovering av kök i Stockholm

Våra snickare utför renoveringar och upprustning av kök i Stockholm. Ett kök går att renovera i flera olika nivåer, beroende på vad man vill bygga om. För att göra det enkelt kan man dela in en renovering av kök i två olika utförande:

Renovering och upprustning av kök

Vid en renovering av köket behåller du själva köksskåpens stommar, men byter ut allt annat. Du kan t.ex. på golvet lägga in parkett eller klinkerplattor med golvvärmea. Kakel ovanför diskbänken, byta bänkskivor, diskbänk och vitvaror. Vid behov hjälper vi till att välja bra material med rätt funktion.
Genom att byta ut köksluckor, lådfronter och beslag på luckor, lådor och på vitvarorna får köket en ny design medan de gamla funktionerna i köket finns kvar. Du väljer själv vilket material och utseende den nya designen ska ha.

Bygga nytt kök

När man bygger ett helt nytt kök finns möjligheten ändra planlösningen helt. Våra snickare bygger köket efter den nya planritningen. Vid behov hjälper vi till att välja material med rätt funktion till det nya köket.

I alternativ 1 och 2 använder vi oss av våra duktiga underleverantörer inom el och VVS. Rätt person på rätt plats gör arbetet både effektivare och fackmannamässigt korrekt.

Är ditt renoveringsbehov inte beskrivet? Kontakta oss om du har frågor eller vill veta hur vi kan bygga eller renovera just ditt kök.

Stoppa byggfusket!

Vi på Solumcura byggföretag verkar för att stoppa fuskbygge. I vårt arbete stöter vi ibland på fuskbyggen. Det är viktigt att man som privatperson låter en besiktning genomföras efter att byggnationen är klar, för att säkerhetsställa att den är korrekt gjord. Läs mer om hur vi arbetar för att stoppa fuskbyggen här.

Solumcura Facebook!

Här visar vi senaste renovering projekt som utförs.
Ständigt uppdateras sker med nya bilder.
Följ oss på Solumcura klicka på gilla markeringen.
Se på bilder som är publicerad här.